O´Toole KBT

Länkar

Ananke - Svenska OCD-förbundet i Göteborg.
ÅSS - Ångestsyndrom sällskapet.
BTF - Beteende terapeutiska föreningen.
SPS - Stödförening för drabbade av social fobi & panik ångest. Här finns bla en chat och ett forum.
Föreningen Autism & Asberger i Göteborg - Här kan du läsa om funktionshindret och om föreningens aktiviteter.
Svenska föreningen för psykisk hälsa (sfph) - En ideell intresseförening som arbetar för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

 

Fattas det en länk eller är ni intresserade av ett länkutbyte skicka ett mail till: webmaster@otoolekbt.se.

 

Copyright © 2020 O´Toole KBT AB - info@otoolekbt.se

  

Valid HTML 4.01 Transitional