O´Toole KBT

Välkommen till O´Toole KBT

 

På grund av rådande situation med Coronaviruset erbjuder vi på O'Toole KBT möjlighet att genomföra sessioner via telefon om det finns önskemål om detta.

 

O´Toole KBT är ett privatägt företag med gedigen kompetens inom områdena: ångestproblematik, ätstörningar, depressioner, stress, specifika fobier (hund, katt, orm, råtta m.m.), sömnstörningar, utmattningssyndrom, PTSD (Post-traumatiskt stressyndrom), ADHD, Högfungerande autism, hasardspelsyndrom (spelberoende), relationsproblematik och sexuella problem (läs mer här).

O´Toole KBT arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi som utgår från forskningsbaserade behandlingsmetoder. Vi arbetar med såväl enskilda personer, barn, ungdomar, vuxna, i grupper och med företag. Våra psykologer gör också neuropsykiatriska utredningar.

Vi som arbetar på O´Toole KBT heter: Beatrice Augustsson (Leg.Psykolog) och Karin O´Toole Augustsson (Leg.Psykolog).

 

Beatrice utbildningar och arbetslivserfarenheter:

 

Karins utbildningar och arbetslivserfarenheter:

 

O´Toole KBT har ett kontinuerligt samarbete med bl.a Försvarsmakten, Polismyndigheten, Dentsply IH,
NMC Personalvård, Trygg Hansa m.fl.

 

Copyright © 2020 O´Toole KBT AB - info@otoolekbt.se

  

Valid HTML 4.01 Transitional