O´Toole KBT

Välkommen till O´Toole KBT

O´Toole KBT är ett privatägt företag med gedigen kompetens inom områdena: ångestproblematik, ätstörningar, depressioner, stress, specifika fobier (hund, katt, orm, råtta m.m.), sömnstörningar, utmattningssyndrom, PTSD (Post-traumatiskt stressyndrom), ADHD, Högfungerande autism, hasardspelsyndrom (spelberoende), relationsproblematik och sexuella problem (läs mer här).

O´Toole KBT arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi som utgår från forskningsbaserade behandlingsmetoder. Vi arbetar med såväl enskilda personer, barn, ungdomar, vuxna, i grupper och med företag. Våra psykologer gör också neuropsykiatriska utredningar.

Vi som arbetar på O´Toole KBT heter: Beatrice Augustsson (Leg.Psykolog) Karin O´Toole Augustsson (Leg.Psykolog) och Katarina Risfelt (Leg.Psykolog).

 

Beatrice utbildningar och arbetslivserfarenheter:

 • Psykologprogrammet (300 hp) vid Umeå universitet.
 • Tidigare arbetat inom specialistpsykiatrin med personlighetssyndrom, social fobi samt ångestproblematik.
 • Tidigare arbetat inom Rättspsykiatrin och Kriminalvården.
 • Bemötandeutbildning med fokus på självskada.
 • Erfarenhet av arbete med enskilda terapier.
 • Erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska utredningar.

 

Karins utbildningar och arbetslivserfarenheter:

 • Psykologutbildning (200p) vid Göteborgs universitet.
 • Kompletteringsutbildning (30p) kognitiv beteendeterapi i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen i Uppsala och KBT-Forum i Uppsala.
 • Ett flertal vidareutbildningar inom ångest problematik, depression samt autismspektraområdet.
 • Erfarenhet av arbete med grupper för personer med ångest problematik och depression.
 • Erfarenhet av arbete med enskilda personer.
 • Erfarenhet av handledning på arbetsplatser och skolor.
 • Allmän sexologi (10p) - Göteborgs Universitet.
 • Klinisk sexologi (10p) - Göteborgs Universitet.
 • Handikappvetenskap med inriktning mot autismspektrum 1, 30 Hskpoäng.

 

Katarinas utbildningar och arbetslivserfarenheter:

 • Psykologutbildningen vid Linköpings universitet
 • Vidareutbildningar inom ångestproblematik, deppression, neuropsykiatri och Acceptance and Comittment Therapy.
 • Erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna.
 • Erfarenhet av arbete med personer med olika funktionshinder.
 • Erfarenhet av arbete inom områdena depression, ångestproblematik, tvångsproblematik, specifika fobier, ätstörningar, stress och utmattningssyndrom samt stöd/ krissamtal.
 • Erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska utredningar.
 • Neurovetenskap och neuropsykologi vid Göteborgs Universitet. (15p)

 

O´Toole KBT har ett kontinuerligt samarbete med bl.a Försvarsmakten, Polismyndigheten, Dentsply IH,
NMC Personalvård, Trygg Hansa m.fl.

 

Copyright © 2020 O´Toole KBT AB - info@otoolekbt.se

  

Valid HTML 4.01 Transitional